A. Rauf Alhallaq (Temsilci)

Hoşgeldiniz. Bugün

Münhal Duyuru Genelgesi

Ana Sayfa » Duyurular » Münhal Duyuru Genelgesi

KKTC

DİN İŞLERİ BAŞKANLIĞI

 

18/09/2019

 

Genelge: 02/2019

 

KKTC Din İşleri Başkanlığının personel ihtiyacının karşılanması için Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu, aşağıdaki belirtilen kadroların münhal ilan edilmesini 09.09.2019 tarih ve K/168/2019 sayılı kararı ile uygun görmüştür. Şöyle ki;

 

 • Öğütmen (Vaiz) münhal sayısı: 2
Kadro Adı : Öğütmen (Vaiz)
Hizmet Sınıfı : Dini Hizmetler Sınıfı (Yüksek Öğrenimli)
Derecesi : III (İlk Atanma Yeri)
Maaşı : Barem 10-11-12 (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 9)

 

 • Yüksek İmam münhal sayısı: 50
Kadro Adı : Yüksek İmam
Hizmet Sınıfı : Dini Hizmetler Sınıfı (Yüksek Öğrenimli)
Derecesi : III (İlk Atanma Yeri)
Maaşı : Barem 10-11-12 (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 9)

 

 

 • İmam münhal sayısı: 70
Kadro Adı : İmam
Hizmet Sınıfı : Dini Hizmetler Sınıfı (Orta Öğrenimli)
Derecesi : IV (İlk Atanma Yeri)
Maaşı : Barem 6-7-8 (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 5)

 

 • Müezzin/ Kayyum münhal sayısı: 30
Kadro Adı : Müezzin-Kayyum
Hizmet Sınıfı : Dini Hizmetler Sınıfı (Ortaokul Öğrenimli)
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri)
Maaşı : Barem 4-5-6-7 (47/2010 Sayılı Yasa Tahtında Barem 1)

 

Yukarıdaki kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan adaylardan başvuru kabul edilecektir.

Başvurular:

(1) Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanlardan KKTC Din İşleri Başkanlığına yapılacak başvurular, 19 Eylül- 04 Ekim 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir.

(2) Adayların KKTC Din İşleri Başkanlığına web sayfasından indirecekleri veya kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak yukarıdaki tarihler arasında KKTC Din İşleri Başkanlığına gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekir.

Sınav Tarihi ve Sınav Yerleri: KKTC Din İşleri Başkanlığı https://kktcdinisleri.comwebadresinden açıklanacaktır.

 

Aranan nitelikler;

(A) Münhal kadro için aranan genel koşullar; Konu münhal kadroya başvuracak adayların KKTC Din İşleri Dairesi 29/1993 Sayılı Yasası’nın 70. Maddesinin (1)  fıkrasında ön görülen genel koşulları taşımaları gerekmektedir.

(B) Münhal Kadrolar için aranan özel koşullar; Konu münhal kadrolara başvuracak tüm adayların aşağıda belirtilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

1- Öğütmen (Vaiz) kadrosu için aranan özel koşullar:

 1. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
 (1) Din İşleri Başkanlığınca belirlenen konulara göre vaaz vermek ve din hizmetleri alanındaki hazırlayacağı raporları ilgili birime sunmak;
 (2) Din İşleri Başkanlığınca belirlenecek programa göre din ve ahlak dersleri vermek;
 (3) Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek; ve
 (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

 1. ARANAN NİTELİKLER:
(1) İlahiyat Fakültesi veya ilahiyat ile ilgili konularda eğitim veren dengi bir yüksek öğretim kurumundan lisans diplomasına sahip olmak.
(2) Din hizmetleri yeterlik belgesine sahip olmak.
(3) Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

2-  Yüksek İmam kadrosu için aranan özel koşullar:

 1. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
(1) Vakit namazlarıyla birlikte, cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarını kıldırmak;
(2) Din İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma ve bayram hutbelerini usulüne uygun okumak;  bayram ve kandil gecelerinde gerektiği şekilde vaaz vermek;
(3) Gerektiğinde Kur’an-ı Kerim öğretmek; cami cemaatinin durum ve gereksinimine göre cuma namazından önce Kur’an-ı Kerim okumak;
(4) Camideki demirbaş eşyanın bakım ve korunmasını sağlamak;
(5) Müezzin-kayyum bulunmadığı hallerde müezzin-kayyumun tüm görevlerini yapmak;
(6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek; ve
(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

 1. ARANAN NİTELİKLER:
(1) İlahiyat Fakültesi veya ilahiyat ile ilgili konularda eğitim veren dengi bir yükseköğretim kurumundan lisans diplomasına sahip olmak.
(2) Din hizmetleri yeterlik belgesine sahip olmak.
(3) Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

3- İmam kadrosu için aranan özel koşullar:

 1. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
(1) Vakit namazlarıyla birlikte, cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarını kıldırmak;
(2) Cuma ve bayram hutbelerini usulüne uygun okumak; cuma, bayram ve kandil gecelerinde vaaz vermek;
(3) Gerektiğinde Kur’an-ı Kerim öğretmek;
(4) Camideki demirbaş eşyanın bakım ve korunmasını sağlamak;
(5) Müezzin-kayyum bulunmadığı hallerde müezzin-kayyumun tüm görevlerini yapmak;
(6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek; ve
(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

 1. ARANAN NİTELİKLER:
(1) Bu sınıfa girebilmek için dini eğitim veren bir liseden mezun olmak veya denkliği kabul edilen bir diplomaya sahip olmak veya lise veya dengi bir okul mezunu olup hafızlık belgesine sahip olmak.
(2) Din hizmetleri yeterlik belgesine sahip olmak.
(3) Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

4) Müezzin/ Kayyum kadrosu için aranan özel koşullar:

 1. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
(1) Namaz vakitlerinde ezan okumak;
(2) Caminin temizliğini yapmak ve ibadet vakitlerinde camiyi açık bulundurmak;
(3) İmamın bulunmadığı hallerde imamın görevlerini yapmak;
(4) Cami müştemilatının kontrolünü ve bakımını yapmak;
(5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek; ve
(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

 

 1. ARANAN NİTELİKLER:
(1) Bu sınıfa girebilmek için dini eğitim veren bir ortaokuldan mezun olmak veya denkliği kabul edilen bir diplomaya sahip olmak veya ortaokul veya dengi bir okul mezunu olup hafızlık belgesine sahip olmak.
(2) Din hizmetleri yeterlik belgesine sahip olmak.
(3) Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1-  Başvuru Formu

2-  KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)

3- Din Hizmetleri Yeterlik Belgesi (Fotokopisi)

4- Diploma Fotokopisi

5- Terhis Belgesi (Fotokopi)

Adaylar, sınav konuları, sınav yerleri, sınav yöntemi, sonuçları açıklanması ve diğer konulardaki daha ayrıntılı bilgiyi Din İşleri Başkanlığı https://kktcdinisleri.comadresindeki web sayfasından öğrenebilirler.

 

Doldurulması öngörülen yukarıdaki münhal kadrolar ile ilgili olarak başvuru koşullarını da içeren hizmet şemaları sunulmuş olup, aranan niteliklere sahip adaylardan dilekçe kabul edilecektir.

Dilekçe, Din İşleri Başkanlığı’ndan temin edilen dilekçe formları üzerine yapılmalı ve en geç 04.10.2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Din İşleri Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır. Müracaat edecek dilekçe sahiplerinden aranan niteliklere sahip olanlara sınav yeri ve zamanı www.kktcdinisleri@hotmail.com resmi web adresinden bildirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

19 Eylül 2019

 • Namaz Vakitleri

  KUZEY KIBRIS
  LEFKOSA
  23 Ekim
  24 Safer 1441
  0
  0
  :
  0
  0
  :
  0
  0
  :
  0
  0
  :
  0
  0
  İmsak
  05:34
  Güneş
  06:52
  Öğle
  12:36
  İkindi
  15:41
  Akşam
  18:10
  Yatsı
  19:23